Kommune

Kursusforløb til borgere og veteraner med PTSD

 

Når vi kan hjælpe folk til at hjælpe sig selv, så når vi vores mål. Det er vores passion at se mennesker udvikle sig og blive herre i eget liv.

 

Vi tilbyder kursusforløb til borgere, som har brug for hjælp til at komme videre i forhold til at komme i job eller uddannelse.

 

Fokus på den enkeltes behov

 

På vores kursusforløb hjælper vi sygedagpengemodtagere, aktivitets-, job- og uddannelsesparate borgere, borgere i ressourceforløb samt veteraner med PTSD og andre psykiske eftervirkninger

 

Vi er opmærksomme på den enkelte borgers behov, og skræddersyr altid vores kurser efter de borgere, der deltager. Også selv om det foregår i en grupperamme.

 

Selvforsørgende borgere

 

På vores forløb kommer borgeren igennem hele pakken - fra personlig udvikling og fastlæggelse af mål, til en konkretisering af næste skridt i en personlig plan og iværksættelse. På den sidste del af vores kursus får borgeren de nødvendige værktøjer vedrørende cv-skrivning og ansøgning samt sparring i forhold til at søge ind på uddannelse eller finde job. Se detaljeret beskrivelse af kursusforløb.

 

Leder borgeren efter job, vil vi bruge vores erhvervsnetværk til at hjælpe borgeren med at finde et godt jobmatch.

 

”Jeg er for nyligt diagnosticeret med borderline, og trods dette føler jeg stadig, der er en plads til mig ude på arbejdsmarkedet. Jeg ved, at det skyldes, at kurset hos Morten har givet mig en indre styrke til at håndtere livets udfordringer med en vished om, at jeg kan, fordi jeg vil!” Sara Stub Jørgensen, tidligere kursist

Målet er, at borgeren efter endt forløb ved Q10-Solution har udviklet sig til at blive et glad og selvforsørgende menneske, der har taget styring i eget liv og evner at holde fast ved forandringen i livsstrategi - også ved modstand.

Som sagsbehandler kan du henvise borgere til Q10-Solutions kurser.

 

Har vi et samarbejde med din kommune, vil du og dine kolleger have modtaget vores tilbudsbeskrivelse samt retningslinjer for indskrivning og henvisning af borgere på vores kursusforløb eller til øvrige tilbud.

 

Du er altid meget velkommen til at kontakte Q10-Solution, så vi i fællesskab kan sammensætte det perfekte forløb for den enkelte borger.

"Sammen finder vi den rigtige vej - og skaber en fremtid, der virker"

Q10-Solution

Hovedkontor

Lerholmvej 19A

2750 Ballerup